ESCOLA TONUCCI P.C.

  • Centren tota l’atenció en els interessos dels nens i nenes. 
  • A infantil, a banda de treballar per racons a la pròpia classe, fan el que diuen ‘interespais’ i ‘internivells’. 
  • Lo primer és que ofereixen 8 espais amb diferents temàtiques als alumnes dels tres cursos, i els deixen que escolleixin el que volen fer. Els mestres procuren ser només observadors. 
  • Lo segon, és que trimestralment fan un grup amb nens i nenes dels tres cursos i els fan fer activitats concretes. Fomenten molt la col.laboracio entre grans i petits. 
  • Ja a primària, se que treballen per projectes, i segueixen la mateixa línea d’aprenentatge, basant-lo molt en la vida real. 
  • La veritat és que estem encantats, hem notat molta millora pel que fa a autonomia i, sobretot, ara es relaciona molt millor amb els nens i nenes de la seva edat.

Reseña sobre esta escuela
Escola Francesco Tonucci