Comentari d’E.L.

 • És una escola on les famílies hi tenim molta participació en les activitats dins i fora de l’aula. 
 • La metodologia és més vivencial i manipulativa que a altres centres tan a Infantil com a Primària. 
 • No utilitzen llibres de text. 
 • Una de les metodologies que utilitzen és el treball per projectes on els alumnes decideixen quin tema els interessa i investiguen ells extraient les seves propies conclusions. 
 • Permeten i estant organitzats per a que els alumnes que estan en una mateixa aula …no realitzin tots a la vegada la mateixa activitat al mateix ritme i velocitat…l’aprenentatge s’adapta als diferents ritmes de treball i és molt més autònom. 
 • Treballen per racons tan a infantil com a Primària 
 • Escola oberta a l’entorn i a la natura, on els tallers de ciències hi tenen molta importància des dels inicis de l’escola. 
 • Dins les hores lectives també fan teatre
 • Des de fa 2 anys també és un dels pocs centres de Lleida on s’està implantant un projecte pluriligue on també intervenen auxiliars en conversa nadius.L’educació física la fan en anglès. 
 • Implantació del projecte Escolta’m on els mestres dediquen una hora semanal a reunir dos o tres alumnes per a que aquests parlin del que vulguin amb els dos companys, coneixent i reforçant llaços afectius amb els alumnes. És un projecte que té el recolzament de l’ICE. 
 • És una escola inclusiva on els nens amb necessitats educatives especials no se’ls treu de la seva aula per anar a l’aula d’educació especial. 
 • Els alumnes no surten cargats de deures de l’escola. Això ens permet compartir moltes estones de joc i temps de qualitat amb ells sense estar estressats pels deures. 
 • En contra del que es pugui dir, una vegada acabada l’etapa de Primària, els alumnes surten preparats per a secundaria ( ho hem vist amb la nostra filla gran), tenen molts més recursos i estratègies que altres nens que han anat a una escola amb metodologies més clàssiques,per sortin-se’n quan es troben davant un problema. No necessiten tant l’ajuda del adult, són més autònoms. 
 • L’aprenentatge en aquesta escola no es viu amb estrés sinó que veus els nens motivats per aprendre. Els nens recorden la seva etapa escolar com una etapa feliç. 
 • Servei de menjador ecològic amb aliments de proximitat. 
Comentari de M.V.

 • Treballen des de parvulari fins a 6e de primaria per projectes, racons i tallers. 
 • No utilitzen llibres de text. S’elaboren ells mateixos els materials a treballar segons el projecte o temàtica q estiguin treballant o també ho treballen amb material manipulatiu. 
 • No celebren les festes de nadal ni carnaval. És una escola molt coherent amb els seus ideals i principis. No solen celebrar res que tingui a veure amb la religió. 
 • Utilitzen gran part de l’horari setmanal a agrupaments reduïts. Cada classe es sol partir en en tres i es queden agrupaments de treball d’uns 8-9 alumnes. 
 • Realitzen un cop per setmana tallers intercicle (barregen a nens i nenes del cicle, per exemple nens/es de p3, p4 i p5 barrejats) 
 • Tenen hort escolar que treballen dins de l’horari setmanal. Cada curs planta una cosa diferent. 
 • Intenten implicar bastant a les families amb comisions i voluntariat per tal d’elaborar diferents activitats a l’escola (decoració escola, conta-contes, ajudar en l’hort,…).